Çalışma Konumuz

Tüm sayaç ve sensörlerin, standart protokollere çevrilip, skada, yönetim yazılımları ve faturalandırma yazılımlarına entegrasyonun sağlanması

OSB ler de, online şekilde, Atıksu, Elektrik, Doğalgaz ve Su Sayaç ve Su Kalitesi takibi, yönetim ve faturalama sistemlerine entegrasyonu

shadow

Hes, Baraj, Kuyu suyu ölçümlenebilir değerlerin okunarak uzak merkez Skada Faturalama ve benzeri yönetim yazılımlarına entegrasyonun sağlanması

shadow

Depolama tanklarındaki Mamül Stok durumlarının online takibinin yapılması, ani seviye düşülerinin alarm olarak algılanıp, yetkili kişilerin mail ya da sms yolluyla bilgilendirilmesi…

shadow

Faturaya esas buhar sayaçlarının öncelikli olarak lokal ve uzak merkez sayaç ile birleştirilip, Skada Faturalama ve benzeri yönetim yazılımlarına entegrasyonun sağlanması

shadow
Language »